percy.jpg

INFORMACIÓ A IMDB (base de dades de pel·lícules amb forografies i vídeos)


TREBALL A REALITZAR:

Format: Ha de ser un document word penjat al moodle del centre. Cal triar 5 personatges, llocs, objectes o episodis d'argument i fer el següent:
 1. Explicar com apareix el personatge, el lloc o el monstre en el film, quin episodi o argument tot fent-ne una descripció. Cal adjuntar-hi imatges.
 2. Explicar consultant a encilopèdies o webs en línia com apareixia en la mitologia clàssica o quin era l'episodi similar. Cal adjuntar-hi imatges.
 3. Fer-ne la comparació i raonar-la.

ELS PERSONATGES


 • ELS DÉUS:

  • POSIDÓ ()
  • ZEUS ()
  • ATENEA ()
  • HADES ()
  • PERSÈFONE ()
 • ELS MONSTRES

  • ELS SÀTIRS ()
  • ELS CENTAURES:
   • QUIRÓ ()
  • LES FÚRIES ()
  • EL MINOTAURE ()
  • LA GORGONA ()
  • LA HIDRA ()
  • CARONT ()
  • El Ca Cèrber ()
 • ELS SEMI-DÉUS:
  • PERCY (fill de Posidó) ()
  • ANNABETH (filla d'Atenea [?]) ()
  • LUKE (fill d'Hermes) ()

ELS LLOCS

 • El Partenó de Nashville.
 • Els casinos de Las Vegas.
 • L'Hades (Hollywood)
 • L'Olimp-Empire State

ELS OBJECTES MÀGICS

 • Estilogràfica-espasa
 • Sabates amb ales
 • Escut.
 • La flor de lotus de Las Vegas.

L'ARGUMENT

 • L'origen desconegut de l'heroi.
 • La crida a l'aventura: la missió.
 • L'enfrontament amb els monstres.
 • El viatge a l'Infern (l'entrada, arribada al palau d'Hades, els vigilants, la trobada amb la mare, el retorn al món dels vius)